In 1968 richtten 36 Europese wetenschappers ‘De Club van Rome’ op. Onder hen heerst bezorgdheid over de toekomst van de wereld met betrekking tot bevolkingsgroei, milieu en vervuiling. Door het rapport ‘Grenzen aan de groei’, dat de Club dertig  jaar later uitbrengt, komt het milieu wereldwijd op de politieke agenda te staan. Inmiddels kunnen we er niet meer omheen. Door innovatie en bewustwording zoeken we oplossingen voor een schonere wereld. Iedereen kan daaraan bijdragen.

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)?

MVO betekent dat een bedrijf haar activiteiten richt op het toevoegen van waarde aan zowel mens, milieu als winst. Daarin zoekt de onderneming een zorgvuldige balans en stemt die af op de verwachtingen van de belanghebbenden van de onderneming. MVO is een proces, geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met iedere bedrijfsbeslissing. De onderneming zoekt naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

MVO People Profit Planet

FSC Certificaat.

NPN Drukkers BV is FSC® gecertificeerd. Het Forest Stewardship Council® zorgt wereldwijd voor verantwoord bosbeheer. Dit heeft betrekking op de economische, ecologische en sociale functies van deze groene gebieden. Het hout dat is verwerkt bij de productie van papier, is gegarandeerd afkomstig uit FSC gecertificeerde bossen. NPN Drukkers hecht belang aan verantwoord bosbeheer door bij voorkeur FSC gecertificeerd papier te adviseren. We zijn gemachtigd om het FSC-logo in de opmaak van drukwerk mee te nemen. Lees meer hierover op: www.fsc.nl

FSC_promo wit zwart

We compenseren onze CO2 uitstoot.

We hebben Gold Standard rechten verkregen via Groenbalans. Hiermee compenseren we onze eigen CO2 uitstoot. We investeren wereldwijd in duurzame energie- en energie efficiency-projecten.

Projecten in landen en klimaten die voor lange tijd ondersteuning nodig hebben. Hierbij wordt gekeken naar de sociale aspecten, zoals werkgelegenheid, overdracht van kennis, medische verzorging, bevordering van biodiversiteit en verbetering van het lokale milieu.

Meer weten over GoldStandard rechten: https://www.goldstandard.org/

Strikte internationale regelgeving ziet erop toe dat de projecten voldoen aan gestelde eisen.

Ze worden gecontroleerd en gecertificeerd door onafhankelijke internationale instanties.

CO2neutral
CO2neutral NPN drukkers produceert CO2 neutraal