Privacy Statement

NPN Drukkers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

NPN Drukkers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

NPN Drukkers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– NPN Drukkers analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde dienst(en) te kunnen leveren. Wij verwijderen uw gegevens ook indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer u zelf om verwijdering verzoekt. De bewaartermijnen die wij hanteren gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Delen van persoonsgegevens met derden

NPN Drukkers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NPN Drukkers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookie?. We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

NPN Drukkers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.npndrukkers.nlUw huidige stand: Alle cookies toestaan. Verander uw toestemming  |  Instemming intrekken

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 28-4-2019 door Cookiebot:

Noodzakelijk (2)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

NAAMAANBIEDERDOELVERVAL TERMIJNTYPE
CookieConsentnpndrukkers.nlSlaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein1 jaarHTTP Cookie
wordpress_test_cookienpndrukkers.nlGebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.SessionHTTP Cookie

Statistieken (6)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

NAAMAANBIEDERDOELVERVAL TERMIJNTYPE
_ganpndrukkers.nlRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.2 jaarHTTP Cookie
_gatnpndrukkers.nlGebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen1 dagHTTP Cookie
_gidnpndrukkers.nlRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.1 dagHTTP Cookie
collectgoogle-analytics.comGebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.SessionPixel Tracker
pll_languagenpndrukkers.nlDeze cookie wordt gebruikt om de voorkeurstaal van een bezoeker vast te stellen en stelt de taal van de website indien mogelijk zodanig in.1 jaarHTTP Cookie
vuidvimeo.comVerzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina’s zijn gelezen.2 jaarHTTP Cookie

Marketing (2)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

NAAMAANBIEDERDOELVERVAL TERMIJNTYPE
NIDgoogle.comRegistreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. Het ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.6 maandenHTTP Cookie
rc::cgoogle.comGebruikt in context met video-advertenties. De cookie beperkt het aantal keren dat een bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt. De cookie wordt ook gebruikt om de relevantie van de video-advertentie voor de specifieke bezoeker te waarborgen.SessionHTML Local Storage

Niet geclassificeerd (9)

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

NAAMAANBIEDERDOELVERVAL TERMIJNTYPE
_purechatLocalStorageAccessnpndrukkers.nlIn afwachtingPersistentHTML Local Storage
_purechatVisitorWidgetPlaySoundnpndrukkers.nlIn afwachtingPersistentHTML Local Storage
2cdf510e-b003-4747-aaa8-74fb0e7dbbd5__purechatDismissCountnpndrukkers.nlIn afwachtingPersistentHTML Local Storage
2cdf510e-b003-4747-aaa8-74fb0e7dbbd5__purechatLastCheckinnpndrukkers.nlIn afwachtingPersistentHTML Local Storage
2cdf510e-b003-4747-aaa8-74fb0e7dbbd5__purechatSessionStartnpndrukkers.nlIn afwachtingPersistentHTML Local Storage
2cdf510e-b003-4747-aaa8-74fb0e7dbbd5__pureChatTimeSettingsVersionnpndrukkers.nlIn afwachtingPersistentHTML Local Storage
acquisitionSourcenpndrukkers.nlIn afwachtingPersistentHTML Local Storage
expandednpndrukkers.nlIn afwachtingPersistentHTML Local Storage
superMinimizenpndrukkers.nlIn afwachtingPersistentHTML Local Storage

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NPN Drukkers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NPN Drukkers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Wijzigingen

NPN Drukkers behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd dit privacy statement aan te passen. NPN Drukkers raadt daarom aan om regelmatig de meest recente versie van het privacy statement te bekijken. Voor vragen of opmerkingen betreft dit privacy statement kunt u contact opnemen met NPN Drukkers via [email protected].

Deze versie is opgesteld in juni 2018