leadforensics

Stochastisch raster

Stochastisch raster

Een stochastisch rasters is een raster van punten van één grootte die in verschillende densiteiten worden verdeeld.

Share: