leadforensics

Kwaliteitsdrukwerk

Kwaliteitsdrukwerk

Drukwerk met een grote technische/druktechnische uitdaging. Deze uitingen vragen een vroegtijdige en intensieve afstemming tussen alle betrokken partijen. Zodoende komt men tot een technisch haalbaar, voorspelbaar en zo efficiënt mogelijk geproduceerd eindresultaat wat zoveel mogelijk recht doet aan het doel waarvoor het, en de ideeën waarmee het ontworpen is.

Share: