leadforensics

Drukwerkkwaliteit

Drukwerkkwaliteit

De mate waarin het geproduceerde drukwerk voldoet aan de standaarden die daar binnen de industrie voor gehanteerd worden. Daarnaast is het minstens zo belangrijk dat drukwerk ook beantwoord aan de verwachtingen die een klant daarbij heeft. Het is derhalve belangrijk de klant goed te begeleiden en te informeren voorafgaand en tijdens het productieproces.

Share: