Disclaimer

De website ‘www.npndrukkers.nl’ en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven, zijn eigendom van een aan NPN Drukkers.Toegang tot en gebruik van de website en de diensten die via de website beschikbaar zijn, worden beheerst door deze Disclaimer en de Privacy Verklaring.

Het is niet toegestaan de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden of anderszins te verveelvoudigen of op te slaan zonder voorafgaande specifieke schriftelijke toestemming van NPN Drukkers.

De inhoud van de website en andere uitingen van NPN Drukkers op het internet is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door NPN Drukkers wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. NPN Drukkers behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. NPN Drukkers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de website.

Wanneer NPN Drukkers hyperlinks naar websites van derden weergeeft, is het gebruik van dergelijke hyperlinks volledig voor uw eigen risico.

NPN Drukkers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door NPN Drukkers worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van NPN Drukkers.

Mei 2019 ©